U bent hier

Seminars

woensdag 28 maart 2012

28 maart 2012 organiseren het NIDI, het CBS en  dee NVD een seminar getiteld ‘De opleidingsgradiënt in de demografie: hoeveel doet onderwijs ertoe in demografisch gedrag?’ 

woensdag 30 maart 2011

Onlangs berichtte het CBS dat de immigratie vorig jaar een nieuwe recordhoogte heeft bereikt. Dit komt voornamelijk door het grote aantal arbeidsmigranten. De afgelopen drie jaar was arbeidsmigratie het belangrijkste migratiemotief. Dit was ook zo in de naoorlogse periode tot de recessie van 1973. Destijds kwamen veel laagopgeleide arbeidsmigranten uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko naar Nederland om de tekorten aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te vullen.

woensdag 10 maart 2010

Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw was Nederland een immigratieland. Kort na de eeuwwisseling is het beeld veranderd. De emigratie nam fors toe, terwijl tegelijk de immigratie terugliep.

donderdag 24 april 2008

Het doel van de studiemiddag was om in korte presentaties een spectrum aan toepassingen te laten zien van onderzoek, uitgevoerd met behulp van SSB gegevens. Aansluitend was er ruimte voor meer algemene opmerkingen en vragen over het SSB. De studiemiddag werd afgesloten met een borrel, aangeboden door het CBS. 

Pagina's