U bent hier

Seminars

zondag 12 januari 2014

De omgeving waarin mensen wonen kan een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid. Het verbeteren van gezondheid door interventies op individueel niveau heeft een relatief lange traditie. Het idee dat de leefomgeving invloed heeft op de gezondheid van het individu is pas recentelijk echt populair geworden. Het bestuderen van de impact van de leefomgeving op gezondheid biedt een meer omvangrijk perspectief op determinanten van gezondheid en kan nieuwe aanknopingspunten bieden voor het verder verbeteren van de gezondheid.

woensdag 27 maart 2013

Het CBS voorspelt op basis van haar laatste bevolkingsprognose dat de komende decennia de Nederlandse bevolking sterk vergrijst. Zo neemt naar verwachting het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen (begin 2012) tot 4,7 miljoen in 2040. Op dit moment is 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit 26 procent zijn. Tegelijkertijd speelt in Nederland de discussie dat de zorgkosten (blijven) stijgen en dat we iets moeten doen om die stijging binnen de perken te houden. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing op de zorgkosten voor nu en in de toekomst?

woensdag 28 maart 2012

28 maart 2012 organiseren het NIDI, het CBS en  dee NVD een seminar getiteld ‘De opleidingsgradiënt in de demografie: hoeveel doet onderwijs ertoe in demografisch gedrag?’ 

woensdag 30 maart 2011

Onlangs berichtte het CBS dat de immigratie vorig jaar een nieuwe recordhoogte heeft bereikt. Dit komt voornamelijk door het grote aantal arbeidsmigranten. De afgelopen drie jaar was arbeidsmigratie het belangrijkste migratiemotief. Dit was ook zo in de naoorlogse periode tot de recessie van 1973. Destijds kwamen veel laagopgeleide arbeidsmigranten uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko naar Nederland om de tekorten aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te vullen.

woensdag 10 maart 2010

Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw was Nederland een immigratieland. Kort na de eeuwwisseling is het beeld veranderd. De emigratie nam fors toe, terwijl tegelijk de immigratie terugliep.

Pagina's