U bent hier

Seminars

dinsdag 06 oktober 2015

De presentaties van de Seminar, en een samenvatting vind onder 'Downloads'. Via deze link kunt u een interview met Leo van Wissen lezen, gehouden naar aanleiding van de seminar.

dinsdag 09 juni 2015

Op 10 oktober 2010 (10/10/10) veranderde de staatsstructuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden ingrijpend. Het land de Nederlandse Antillen hield op met bestaan. Naast Aruba werden nu ook Curaçao en St. Maarten soevereine staten binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, St. Eustatius en Saba kregen de status van bijzondere gemeente in Nederland. Tegenwoordig bestaat het Koninkrijk der Nederlanden dan ook uit vier staten: Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland. Deze laatstgenoemde staat heeft sinds 10/10/10 weer een bescheiden ”buitengrens” in de Caraïben.

woensdag 26 maart 2014

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een seminar over demografisch gedrag in en na tijden van crisis. Wat gebeurt er met geboorte, uit huis gaan, familie en gezin (huishoudens, relatievorming en -ontbinding), met verhuizen en de woningmarkt, met internationale migratie en migrantengroepen, en uiteindelijk met de sterfte?

zondag 12 januari 2014

De omgeving waarin mensen wonen kan een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid. Het verbeteren van gezondheid door interventies op individueel niveau heeft een relatief lange traditie. Het idee dat de leefomgeving invloed heeft op de gezondheid van het individu is pas recentelijk echt populair geworden. Het bestuderen van de impact van de leefomgeving op gezondheid biedt een meer omvangrijk perspectief op determinanten van gezondheid en kan nieuwe aanknopingspunten bieden voor het verder verbeteren van de gezondheid.

woensdag 27 maart 2013

Het CBS voorspelt op basis van haar laatste bevolkingsprognose dat de komende decennia de Nederlandse bevolking sterk vergrijst. Zo neemt naar verwachting het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen (begin 2012) tot 4,7 miljoen in 2040. Op dit moment is 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit 26 procent zijn. Tegelijkertijd speelt in Nederland de discussie dat de zorgkosten (blijven) stijgen en dat we iets moeten doen om die stijging binnen de perken te houden. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing op de zorgkosten voor nu en in de toekomst?

Pagina's