U bent hier

Seminars

vrijdag 06 oktober 2017

Mede op basis van het seminar over 'Oudere migranten in Nederland' en het feit dat het op 6 oktober Nationale Ouderendag was, heeft het Nederlands Dagblad een artikel geplaatst over 'oudere migranten'. In de komende jaren zal de groep ouderen met een niet-westerse achtergrond toenemen. Deze ouderen hebben over het algemeen een slechtere uitgangspositie dan ouderen met een westerse achtergrond. Ook hebben zij veelal andere behoeften en voorkeuren.

donderdag 05 oktober 2017

Nederland is aan het vergrijzen. Daarnaast blijft de levensverwachting toenemen. Om de kosten voor de AOW en de pensioenen beheersbaar te houden wordt de pensioenleeftijd vanaf 2013 in stapjes verhoogd van 65 naar 67 jaar in 2021, waarna deze blijft meestijgen met de levensverwachting. Het idee is daarbij dat mensen langer blijven werken. Maar er bestaan nog vele vragen. In hoeverre stoppen mensen inmiddels op een latere leeftijd met werken? Zijn we in staat de arbeidsmarkt geschikt te maken voor oudere werknemers? Wat zijn de barrières waar we tegen aanlopen?

donderdag 09 maart 2017

Vragen en oplossingen rond de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen. Seminar, receptie en informatiemarkt.

woensdag 26 oktober 2016

De Nederlandse Vereniging voor Demografie zal in het komende jaar 3 seminars organiseren met als thema ouderen. Het eerste thema dat aan bod komt is het langer zelfstandig wonen van ouderen.

vrijdag 20 november 2015

Early life circumstances can have long lasting effects on late-life labour market performance, health and mortality. Examples of adverse conditions during sensitive periods early in life that hamper cognitive development, labour market performance and health in later life include maternal health during pregnancy, diet, and economic crises. Examples of risks and opportunities that accumulate over the life-course include exposure to unhealthy lifestyles and education choice.

Pagina's