U bent hier

Presentaties geplaatst NVD-PBL seminar Demografische trends en de toekomstige woningbouwopgave

Datum: 
vrijdag 22 juni 2018
Locatie: 
Planbureau voor de Leefomgeving, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Beschrijving

Verschillende demografische gebeurtenissen en trends zijn van invloed op de omvang en aard van de vraag naar woningen. De stabilisering van het aantal gezinnen en het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens vragen mogelijk om een andere samenstelling van de toekomstige woningvoorraad. Ook het langer zelfstandig wonen van ouderen, het mogelijk langer thuis wonen van jongeren en de buitenlandse migratie hebben effecten op de vraag naar en het aanbod aan woningen.

In dit seminar georganiseerd door NVD en PBL zal van verschillende demografische trends worden nagegaan welke effecten die mogelijk hebben op de toekomstige regionale vraag naar woningen. In de ochtend zullen verschillende demografische trends worden besproken en in de middag zullen deze trends worden vertaald naar de lokale en regionale opgave.

Datum: vrijdag 15 juni 2018
Plaats: Planbureau voor de Leefomgeving, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Toegang: gratis

Aanmelden per e-mail bij: Jeannette van der Aar: aar@nidi.nl (Aanmelden vóór 1 juni 2018, aantal plaatsen is beperkt).

Download:
Flyer NVD/PBL seminar, inclusief programma: zie bijlage NVD-PBL 2018.pdf

Organisatie

Inlichtingen: 
aar@nidi.nl