U bent hier

Nederlandse Demografiedagen

woensdag 10 december 2014

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 10 december 2014 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de zevende keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2014 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken. Het programma van de Demografiedag biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken. 

woensdag 27 november 2013

Op woensdag 27 november 2013 werd voor de zesde keer de Nederlandse Demografiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontwikkelingen in de demografie en geeft onderzoekers de kans om hun werk te presenteren aan vakgenoten en geinteresseerden.

De demografiedag begon met een plenaire bijeenkomst over “Generation Y”, waarin werd ingegaan op gezondheid, vaardigheden en arbeidsmarktparticipatie van de jonge generaties in relatie met de bevolkingsvergrijzing en hoge werkloosheid. Daarna volgden drie rondes met paralelle sessies. 

dinsdag 20 november 2012

Op dinsdag 20 november 2012 wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Demografiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontwikkelingen in de demografie en geeft onderzoekers de kans om hun werk te presenteren aan vakgenoten en geïnteresseerden. Ook niet-demografen zijn dus van harte welkom.

woensdag 09 november 2011

Op 9 november 2011 vond de vierde Nederlandse Demografiedag plaats. De dag startte met een plenaire bijeenkomst met het thema Het inherente conflict tussen stijgende levensverwachting en afnemende gezondheid. Over de maatschappelijke consequenties van langer leven ingeleid door Dorly Deeg (hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VU medisch centrum) en Hans van Noorden (directeur Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren) .

dinsdag 22 september 2009

Op 22 oktober 2009 vond de derde Nederlandse Demografiedag plaats. Op deze dag werd onderzoek naar demografische ontwikkelingen in brede zin gepresenteerd aan vakgenoten en geïnteresseerden. De dag startte met een plenaire openingssessie door Ina Brouwer (Voorzitter MOgroep Kinderopvang). 

Pagina's