U bent hier

Nederlandse Demografiedag 2015

Datum: 
woensdag 25 november 2015
Locatie: 
Academiegebouw Utrecht

Beschrijving

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert op woensdag 25 november 2015 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de achtste keer de Nederlandse Demografiedag. Op de Demografiedag 2015 worden de meest recente onderzoeksbevindingen gepresenteerd op het brede en interdisciplinaire terrein van bevolkingsvraagstukken. Het programma van de Demografiedag 2015 biedt ruimte aan demografen, economen, sociologen, geografen, psychologen, epidemiologen, historici en andere professionals die op dit uitdagende terrein werken om hun werk te presenteren en te bespreken. 

Tijdens het plenaire gedeelte zal Tomas Sobotka (Vienna Institute of Demography. Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital) een keynote lecture geven over “European fertility: continuity and reversals”. De kern van de Demografiedag wordt verder gevormd door enkele rondes van zowel Nederlandstalige als Engelstalige parallelle sessies en een speciale Postersessie.

Het volledige programma en het Book of Abstracts kunt u vinden onder Downloads

Registratie
U kunt zich uiterlijk tot en met 15 november inschrijven voor de Demografiedag 2015 via de website www.nvdemografie.nl. 

De registratiekosten kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de NVD (IBAN): NL31 INGB 0000 1442 83 (BIC: INGBNL2A), t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Demografie, o.v.v. Demografiedag 2015. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven is verstandig. Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website of neemt u contact met ons op via demografiedag@gmail.com.

NIDI-NVD Master Scriptieprijs 2015
Tijdens de Demografiedag 2015 wordt de NIDI-NVD Scriptieprijs uitgereikt voor de beste masterscriptie op het terrein van bevolkingsvraagstukken. Aan deze prijsvraag is een geldbedrag van €500 verbonden, ter beschikking gesteld door NIDI en NVD. Klik hier voor de spelregels. Scripties kunnen tot en met woensdag 30 september 2015 worden ingestuurd naar demografiedag@gmail.com. Bij gele markering graag aanpassen.

NVD Poster Award 2015
Dit jaar introduceert NVD de NVD Poster Award. Deze award zal worden uitgerijkt aan de poster die het demografisch onderzoek het best presenteerd en visualiseert op de Nederlandse Demografiedag 2015. De NVD sponsort deze prijs met €100. De posters zullen op de Demografiedag worden beoordeeld.

U kunt ook lid worden van de LinkedIn groep 'Dutch Demography' en de 'Demografiedag 2015' groep op
Facebook.

Namens de Nederlandse Vereniging voor Demografie, 

De Organisatiecommissie Demografiedag

Anne Brons, Ingrid Esveldt (voorzitter), Franciëlla van der Heijden, Nico van Nimwegen, Lenny Stoeldraijer en Auke Vlonk

Organisatie

Voorzitter: 
Ingrid Esveldt
Organisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Demografie
Organisatiecomité: 
Anne Brons, Ingrid Esveldt (voorzitter), Franciëlla van der Heijden, Nico van Nimwegen, Lenny Stoeldraijer en Auke Vlonk