U bent hier

Activiteiten

In algemene zin heeft de Nederlandse Vereniging voor Demografie zich tot doel gesteld om de kennis over bevolkingsvraagstukken te bevorderen en te verspreiden onder geinteresseerden. Dit tracht zij te bereiken door het organiseren van verschillende bijeenkomsten, namelijk thematische congressen, seminars en de steeds drukker bezochte Nederlandse Demografiedag.

De NVD organiseert jaarlijks de Nederlandse Demografiedag. Op deze bijeenkomsten kunnen onderzoekers hun lopend onderzoek in demografische ontwikkelingen presenteren en is er volop gelegenheid tot het leggen van contacten met collega's en het uitwisselen van ervaringen. Verder vindt op die dag de Algemene Jaarvergadering plaats. Op 22 november 2017 wordt de tiende Nederlandse Demografiedag georganiseerd.

Naast de jaarlijkse bijeenkomst organiseert de NVD seminars waarin een actueel, demografisch onderwerp centraal staat. Aan seminars zijn geen inschrijfkosten verbonden. Op 9 maart 2017 vond het laatste seminar plaats: Gevlucht en aan het werk? over de problematische arbeidsmarktpositie van vluchtelingen.

In het menu onder activiteiten vindt u meer informatie over de gehouden bijeenkomsten.