woensdag 20 november 2019

The Book of Abstracts is available online.

 

The Netherlands Demographic Society (NVD), in collaboration with the Italian Association for Population Studies (AISP) invites you to join the 12th edition of the Dutch Demography Day on Wednesday 20 November 2019, in the Academy Building of Utrecht University (Domplein). At the Dutch Demography Day the most recent findings in the broad and interdisciplinary field of population studies will be presented. The scientific program comprises a Keynote Address and several rounds of English language parallel sessions, as well as a poster session.

woensdag 05 juni 2019

Naar aanleiding van de seminar schreef Peter Lagendijk een artikel over schoolprestaties. Het artikel is onderaan deze pagina te downloaden.

 

Presentaties staan online.

Personeelstekorten in de publieke sector

Nederland heeft te maken met een populatie die vergrijst. De vergrijzing heeft onder andere tot gevolg dat het zorggebruik toeneemt en er de komende jaren meer leraren uitstromen dan instromen. Ook de politie heeft te maken met personeelstekorten: steeds meer zaken moeten ze laten liggen. Op dit moment zijn er in meerdere publieke sectoren al personeelstekorten en de verwachting is dat deze tekorten alleen maar toe gaan nemen. Termen als werkdruk, te lage lonen en gebrek aan personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief) zijn vrijwel overal toepasbaar. Ondanks de toenemende vraag naar personeel lijkt het voor steeds minder mensen interessant om in de publieke sector te gaan werken.

Tijdens de jaarlijkse Nederlandse Demografiedag gehouden op 28 november 2018 zijn Nico van Nimwegen en Frans Willekens door het Bestuur en leden van de Nederlandse Vereniging voor Demografie benoemd tot erelid van de vereniging.

Activiteit

woensdag 20 november 2019